«کولر صنعتی آکسیال»

کولر صنعتی آکسیال سرماسان مناسب برای استفاده در محیط‌های صنعتی، سوله، گلخانه‌ها، نمایشگاه و ادارات

قبلی
بعدی

«کولر صنعتی سانتریفیوژ»

کولر صنعتی سانتریفیوژ سرماسان مناسب برای استفاده در محیط‌های صنعتی، سوله، نمایشگاه و ادارات

«فن تهویه»

فن تهویه سرماسان مناسب برای استفاده در سالن‌های گلخانه، مرغداری‌ و مکان‌های صنعتی

قبلی
بعدی

«پنکه مه پاش»

پنکه مه پاش سرماسان مناسب برای استفاده در فضاهای باز جهت خنک سازی مطلوب

«سیستم مه پاش»

سیستم مه پاش سرماسان مناسب برای استفاده در فضاهای باز، گلخانه‌ها، سالن‌ها دامداری و… جهت خنک سازی مطلوب

X