مه پاش رستوران 1 - کاربردهای سیستم مه‌ پاش

کاربردهای سیستم مه‌ پاش

سیستم مه‌ پاش سرماسان یا فوگر (fogger) که به آن سیستم رطوبت ساز یا  مه ساز نیز می گویند ابزاری جهت ایجاد رطوبت و خنک سازی در انواع محیط مورد نیاز می‌باشد. اساس کار  اساس سیستم مه‌‌ پاش به این صورت است که آب از طریق فشار بالای پمپ با گذر از شیلنگ مه‌ پاش به […]
ادامه مطلب
X