Tag - سیستم مه‌پاش

کاربردهای سیستم مه‌ پاش

سیستم مه‌ پاش سرماسان یا فوگر (fogger) که به آن سیستم رطوبت ساز یا  مه ساز نیز می گویند ابزاری جهت ایجاد رطوبت و خنک سازی در انواع محیط مورد نیاز می‌باشد. اساس کار  اساس سیستم مه‌‌ پاش به این صورت است که آب از طریق فشار بالای پمپ با گذر از...